Loading images...

Reactie 1.
Graag wil ik even reageren op uw brief t.a.v. het groenbeleid in onze straat. Met verbazing heb ik het gade geslagen. Deze kaalslag, niet alleen struiken, maar ook eiken en notenbomen werden niet gespaard. Enkele jaren geleden ging in de groenstrook achter mijn tuin een eikenboom dood, waarna ik de gemeente heb gebeld wanneer deze opgeruimd werd. Als antwoord kreeg ik te horen, dat mijn persoon en buren aan beide zijden verdacht werden deze boom moedwillig aan zijn einde te hebben geholpen. Op deze plek was het op dat moment de derde boom die daar doodging. Ik heb toen gezegd, dat het verstandig zou zijn een grondmonster te nemen, wat toen ook is gedaan, maar heb daar nooit meer iets van gehoord. Ondanks herhaald verzoek. Met de hele gang van zaken ben ik het volkomen eens met u dat deze “KAALSLAG” tot niets leidt. Met uw opvattingen over het groen in de wijk ben ik het geheel eens. Het groen moet blijven  eventueel van tijd tot tijd gesnoeid.

(meer…)

17 Comments

dsc_0149De gemeente Hengelo voert een actief veiligheidsbeleid als het gaat om "Inbraak Preventie"
Huis aan huis wordt  worden de folders van het Hengelo 's Inbraak en Preventie Team verspreid.
Op zich een schitterend initiatief.

Door de kaalslag in onze wijk wordt de veiligheid aangetast. Waar jarenlang de huizen opgingen in het groen en de struiken een zekere veiligheid boden kan een dief nu zelfs met een aanhanger tot aan het pand komen. Kortom, het gevoel van veiligheid neemt sterk af nu onze woningen niet meer beschut zijn.

Leave a Comment

Klachten

Veel wijkbewoners geven aan dat de gemeente niet erg zorgvuldig is in de omgang met de bewoners. Er komen daarover veel klachten binnen.

Voel u vrij om hiervan op deze plaats verslag te doen.

3 Comments