Loading images...

Een aantal bewoners van de Schothorsthoek heeft zich verenigd in het Actiecomité “Een Groene Wijk Maak Je Samen". Wij hebben geprotesteerd tegen de kaalslag in onze wijk. Bomen werden gekapt, bosplantsoenen gerooid, houtwallen verwijderd en delen van tuinen die de bewoners soms tientallen jaren hebben onderhouden, werden vernietigd. Daar moet verandering in komen. We zijn in gesprek via de wijkraad, de politiek en belangstellende bewoners van de wijk om te komen tot een leefbare wijk.  Hier stellen wij ons voor.