Loading images...

 

Geschiedenis van een hoorzitting.

 

In het najaar van 2012 vroeg het Actiecomité het College van B&W en alle Raadsfracties van de gemeente Hengelo een hoorzitting te organiseren naar aanleiding van het “Ontwerp Groenplan”.

Op 27 september stond dit ontwerp op de agenda van de Raadscommissie fysiek. Deze vergadering, waarvoor wij ons als ‘insprekers’ hadden aangemeld, duurde van 19.00 tot 23.15 uur. Toen besloot de voorzitter het onderwerp ‘Groenplan’ door te schuiven naar een volgende commissievergadering. De vele geïnteresseerden in dit onderwerp konden onverrichter zake weer naar huis.

Op 16 oktober stond het ontwerp Groenplan bovenaan op de agenda. Er is toen door de raadsleden uitvoerig gesproken over de mogelijkheid van een hoorzitting.

Uit het ‘luisterverslag’ van deze vergadering citeren wij het volgende, nadat wethouder Alink (Groen Links) enige verwarring stichtte door i.p.v. ‘hoorzitting’ het woord ‘hoorcommissie’ te gebruiken: “HR. Hollander (PvdA): ‘een hoorcommissie daar bedoelen we dus mee, dat er mensen die willen reageren kunnen inspreken en dat wij gaan luisteren wat zij te zeggen hebben, hè, dat is wat u toezegt?’ Wethouder Oude Alink: ‘Dat is wat ik toezeg’.

Hierna werd eindeloos lang gesproken over de wenselijkheid een dergelijke bijeenkomst zeer ruim (een uitnodiging huis-aan-huis laten bezorgen?) aan te kondigen; het ontwerp Groenplan betrof immers de hoofdgroenstructuren voor geheel Hengelo?

13 november: de gemeente Hengelo maakt het vervolgtraject bekend in het Hengeloos Weekblad: geen woord over een hoorzitting.

14 november: de oppositiepartijen in de gemeenteraad trekken aan de bel: waar blijft de toezegging van de wethouder?

20 november: Hengelo’s Weekblad, opnieuw onder Gemeentenieuws: “Extra inloopbijeenkomst en hoorzitting Groenplan Hengelo”. Deze zal gehouden worden op 6 december. Het blijft de enige aankondiging van deze bijeenkomst!

6 december: voor de hoorzitting hebben zich 9 insprekers gemeld, die vanuit verschillende invalshoeken belangrijke feiten onder de aandacht van de aanwezigen brengen.

Tot onze verbijstering is uit de gemeenteraad geen enkele vertegenwoordiger aanwezig van de coalitiepartijen. Uitsluitend CDA, Pro Hengelo en VVD namen de moeite naar de burgers te komen luisteren.

Wij blijven zitten met de vraag wie onze gekozen volksvertegenwoordigers nu eigenlijk menen te vertegenwoordigen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.