Loading images...

Toen 1 januari 1972 de gemeente Weerselo een groot gedeelte van de vroegere marke Hasselo heeft moeten afstaan aan de gemeente Hengelo kwam er definitief een eide aan de oude Marke Hasselo. Deze Marke werd begrensd door Marke Deurningen, Groot Driene, Woolde ,Zenderen en Hertme. De naam Hasselo komen we voor het eerst tegen in het 'Heberegister', de goederenlijst van het stift Werden a/d Ruhr. Dit register werd omstreeks 950 opgesteld. Het oorspronkelijk exemplaar zou reeds dateren uit het jaar 855. De naam van de Marke is dan Hasloe. Volgens de naamkundige Hekket zou Hasselo kunnen betekenen 'Bos met een bodem van ruw gras'. Hasse is een ruwe grassoort en Loo betekent bos. Dat Hasselo in vroeger tijden veel bos bevatte, getuigt het bekende verhaal van een eekhoorn die van Delden naar Oldenzaal kon springen zonder op de grond te komen.
  

Oude naam in 1475   Tegenwoordige naam in 1975
Bruning   Brunnink
Lovelding Lövelt Leusvelt
Lansing   Lansink
Sibberding Sievert Severt
Gheling   Gelink
Meygering Meylink Schothorst
Thijg   Tyert
Nijehus Nijhuis Olde Meulen
Gadem   Game
Hoffstede   Olde Hofstie
Godeberting Gorbert 'n Poedel
Egberink   verdwenen
Mettekinchoff   Mettinkhof
Egelberting Engberink Eimink
Tancking   Tanke
Leutzing Leusink de Leus
Varenbroinck   Vollenbroek
Borchman   Borchman
Reymarding   Scholten Reimer
Aarninckhoff   omstreek 1886 verdwenen
Gherding Geerdink Groothuis
Ruwehoff Rouhof de Roow
Jacoping   Japink
Lotghering   Lötgert
Wedeghing Weyering Wienk

Dit zijn de namen uit het Schattingsregister van 1475 (door A.L. Hulshof) De namen betreffen de erven die 'schatting', een soort belasting moesten betalen aan de Bisschop van Utrecht. Uit het overzicht blijkt dat de Marke Hasselo is uitgegroeid tot een Marke met 25 gewaarde erven. (bron J.Niks)

Aanleg wijk

Uitzetten woning, zicht op Deurninger straat juni 1976

augustus/september 1976, woning onder de kap met houtwal langs de beek.

Uitgraven woning juni 1976 plus houtwal langs beek

Beek met stuw en houtwal juni 1976

Heeft u ook foto's van rond 1975?
We plaatsen ze hier.