Loading images...

Reactie 1.
Graag wil ik even reageren op uw brief t.a.v. het groenbeleid in onze straat. Met verbazing heb ik het gade geslagen. Deze kaalslag, niet alleen struiken, maar ook eiken en notenbomen werden niet gespaard. Enkele jaren geleden ging in de groenstrook achter mijn tuin een eikenboom dood, waarna ik de gemeente heb gebeld wanneer deze opgeruimd werd. Als antwoord kreeg ik te horen, dat mijn persoon en buren aan beide zijden verdacht werden deze boom moedwillig aan zijn einde te hebben geholpen. Op deze plek was het op dat moment de derde boom die daar doodging. Ik heb toen gezegd, dat het verstandig zou zijn een grondmonster te nemen, wat toen ook is gedaan, maar heb daar nooit meer iets van gehoord. Ondanks herhaald verzoek. Met de hele gang van zaken ben ik het volkomen eens met u dat deze “KAALSLAG” tot niets leidt. Met uw opvattingen over het groen in de wijk ben ik het geheel eens. Het groen moet blijven  eventueel van tijd tot tijd gesnoeid.

Reactie 2.
Wij zijn het volledig met jullie eens en staan ook volledig achter jullie m.b.t. een officiële klacht . Het "overleg " met de gemeente bestond in ons geval uit een briefje met de mededeling dat er in het najaar werkzaamheden in het gebied achter onze tuin plaats zouden vinden ( verwijderen van struikgewas en plaatsen van 3 bomen ) .Ook wij zijn geschrokken van de kaalslag en de gevolgen die dat heeft voor de dieren die hier beschutting en voedsel vinden .  De tuin van onze woning ligt  aan ***en voor ons is het privacy-aspect inderdaad  belangrijk , maar veel belangrijker vind ik inderdaad dat onze prachtige groene wijk op deze manier een groot deel van zijn charme verliest en geofferd wordt aan de efficiency van de gemeente , Een gemeente die overigens in mijn optiek in groenonderhoud in deze wijk  niet zoveel tijd hoefde te investeren de afgelopen jaren , dus een grote kostenbesparing kan het niet zijn . hartelijk dank voor het pamflet.
Goede actie.

 

Reactie 3.
Ik wil even reageren n.a.v. jullie brief, wij zijn de bewoners van nr. * in de ***straat en wij hebben een gedeelde mening over het groenbeleid in de wijk. Wij wonen naast de beek en wij zijn er persoonlijk erg blij mee dat de gemeente die groenstrook aan onkruid daar weg heeft gehaald. Dit bezorgd ons een mooier zijaanzicht op onze eigen tuin. Maar vinden het niet eerlijk dat wij bij eventuele verkoop van ons huis de in bruikleen zeer goed onderhouden halve voortuin in moeten leveren. Dit zijn de zaken die ons persoonlijk treffen. Wat betreft het kappen in de wijk, dit vinden wij ook vaak erg jammer en overbodig. Heel veel mensen zijn hun complete privacy kwijt en we zijn van mening dat de gemeente er geen voordeel aan heeft. Het is ontzettend nadelig voor het aangezicht van onze mooie groene wijk. Ik hoop hiermee mijn mening voldoende te hebben meegedeeld en wens jullie veel succes met de officiële klacht aan de gemeente.
 

Reactie 4.
Kaalslag Schothorsthoek. 06-12-2010. Enkele aantekeningen.  Zonodig willen we er graag over in gesprek. Informatie   Hebben we informatie gemist? We wisten niet dat de heesters aan het Bartelinkslaantje  gerooid zouden worden; we hebben gelezen in de krant over groot onderhoud van deze heestervakken. Hierbij denken wij aan snoeien. Het rooien van de heestervakken vinden wij slecht.  Wij weten ook  niet wat er voor terugkomt.
Hopelijk geen gazon. De gemeente heeft vroeger veel heestervakken veranderd in  gazon, want er moest bezuinigd worden en gazon is ’t goedkoopst (in onderhoud).  Dit zouden we een heel slecht plan vinden: een verschraling. Beter voor mens en dier was geweest als de heesters waren gesnoeid. Onderhoud door bewoners. Wij hebben er weinig vertrouwen in dat de gemeente het openbaar groen goed  verzorgt. (Hiermee hebben we ook negatieve ervaring: een klein stukje openbaar groen grenzend aan onze tuin werd  nooit verzorgd, ook niet na aandringen.) Te weinig onkruidbestrijding en te weinig goede snoeibeurten.) De bewoners zullen het openbaar groen in onze buurt veel beter verzorgen dan de gemeente, en ze doen het graag (wij ook). Daarnaast zal de kwaliteit en diversiteit van de plantensoorten in de heestervakken verschralen  als de gemeente het groen in beheer neemt.
Geld 
Het kost veel meer geld als de gemeente het groen gaat onderhouden. Veel gemeenten in het land geven daarom het openbaar groen in onderhoud bij bewoners. Alleen gemeente Hengelo doet nu het omgekeerde: men wil het openbaar groen van bewoners (bij verkoop van ’t huis) terug in beheer. Dit betekent een verslechtering van de kwaliteit van openbaar groen.  Daarnaast is het een slechte zaak dat bewoners niet gehoord worden.

Ik ben het volkomen eens met hetgeen in je brief aan ons gesteld wordt. Het lijkt erop, dat de Gemeente kost-wat-het-kost haar gelijk wil halen. Hierbij is geen sprake meer van redelijk overleg met een wederzijds uitwisselen van argumenten, maar de Gemeente wil en zal haar zin doordrijven.

De tevredenheid over het groenbeleid van de Gemeente is mijns inziens nooit gepeild. Wij zijn althans nooit naar onze mening gevraagd. Onze ervaringen met de Gemeente zijn wat dat betreft ook niet al te positief:

– in de 19 jaar dat wij hier nu wonen, hebben we verschillende keren gevraagd de bomen te snoeien; dit is zegge en schrijve 2 keer gebeurd. Meestal werd het verzoek afgedaan met de mededeling dat het een bosperceel betrof, dat moest verwilderen.

– vorig jaar, toen de erfscheidingen werden gecontroleerd en later werden gecorrigeerd, heb ik verbolgen gereageerd (telefonisch) op de brief die wij hadden ontvangen. We worden daarin bijna afgeschilderd als criminelen, die grote stukken grond van de Gemeente in bezit hebben genomen. Het woord "diefstal" werd nog net niet gebezigd.

– enige weken geleden toen een delegatie van de Gemeente de zaak zou komen bekijken en onze mening wilde horen, heeft men zonder mededeling verstek laten gaan (althans in ons gedeelte van de straat). Fatsoensnormen staan kennelijk niet al te hoog in het vaandel van deze mensen. Van tevredenheid over het beleid van de Gemeente is wat ons betreft dus helemaal geen sprake.

Toen wij hier kwamen wonen, waren we ons bewust van het feit dat we een stuk grond van de Gemeente in bruikleen namen gedurende de periode dat wij hier zouden wonen. Dat dit het risico inhoudt, dat de tuin aangepast moet worden, indien de Gemeente het gedeelte terug vordert, was ons ook bekend. In alle redelijkheid mag echter verwacht worden, dat terugvordering alleen zal geschieden, indien het algemeen belang daarmee gediend is. Van dat algemene belang, heeft de Gemeente of misschien vooral de wethouder de mensen uit de Kees van Baarenstraat nog helemaal niet kunnen overtuigen.
 

Reactie 5.
Beste buurtgenoot, Ook ik het zeer grote bezwaren tegen de huidige kaalslag. Niet besproken en heeft zeker niet mijn instemming. Marc lodder
Rachmaninofstraat 19
Mobiel 0647888340
NB mijn gegevens mogen openbaar worden gemaakt aan gemeente in kader van een officiële klacht
Groeten, Marc
 

Reactie 6.
Om te beginnen hartelijk dank voor uw actie resp. bemoeienis. Ik moet eerlijk zeggen, de Gemeente Hengelo heeft nog nooit getuigd van grote interesse in de bewoners.
Ik ben dan ook benieuwd welke bewoners van de wijk hun goedkeuring hebben gegeven aan deze kaalslag. Over het algemeen was het onderhoud redelijk tot goed en als de antwoorden op dergelijk soort vragen voor veel mensen aanleiding was om positief te reageren kan ik me dat voorstellen echter kaalslag is een ander onderwerp. Ik kan u mededelen dat wij in het geheel niet staan achter deze rigoureuze wijze van aanpak door de gemeente. In het vertrouwen dat u hiermee iets kunt doen verblijven met vriendelijke groeten,

Ik woon zelf aan de ***straat en heb daardoor persoonlijk niet zo'n last van de kaalslag maar ik heb een hondje dat ik vaak via jullie straat en het Bartelinkslaantje uitlaat en als ik dan zie dat er inderdaad enorme stukken mooi groen verdwijnt dan vind ik dat ook verschrikkelijk.
Ik snap het nut er ook niet van of wil de gemeente van onze mooie wijk een soort betondorp maken? Welke wethouders zijn hiervoor verantwoordelijk met name van welke partij want dan weet ik in ieder geval dat ik daar niet meer op ga stemmen.
Ik steun jullie actie van harte.
 

Reactie 7
Wij hebben soortgelijke problemen met het instituut Gemeente. Hadden een stukje grond in bruikleen, maar kopen of wegwezen. Helaas lag hier een riool, zodat slechts een deel gekocht mocht worden. Het rioolstuk moest ontruimd worden voor datum x. Behalve een nette brief van wijktoezicht is er nadien niets gebeurd .Van sloop van het struikgewas achter onze tuin hebben we niets gehoord of gemerkt, maar er is gesproken van opnieuw inrichten door groenbeheer. Door genoemde ontruiming ligt tuin nu open en we weten nog niet waar we aan toe zijn. Als het kaalslag zou worden voelen we daar uiteraard niet voor. Inderdaad in verband met privacy en bescherming. Het wachten is oa op het kadaster voor exact uitpalen en dat moet nog betaald worden ook. Van overleg over groen heb ik niet gehoord. Ik wens U veel succes.
 

Reactie 8.
graag draag ook ik een steentje bij over het snippergroen gebeuren. *********** [ op verzoek weggelaten]
 

Reactie 9.
Het wordt tijd dat mensen eens uit de stoel komen en zich gaan inzetten voor behoud van dit mooie stukje Hengelo. Hieraan werken wij graag  mee. Voorstel voor de gemeente Hengelo: doe dat wat er van jullie verwacht wordt. Onderhoud de groenvoorziening en luister eens naar de mensen in de wijken! Laat hun stem meetellen in de besluitvorming en vooral… DOE ER WAT MEE !!!!!!!
 

Reactie 10.
Deze kaalslag is meer dan triest, en het feit dat hier gewoon oude houtwallen worden gerooid geeft goed aan hoe onze volksvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers over de burgers / inwoners en natuur denken.
 

Reactie 11.
Wij zijn zeer ontevreden met het huidige groenbeleid van de gemeente Hengelo. We hadden een aangenaam groene wijk met een gevarieerde begroeiing van bomen en struiken. Als overal rigoureus de struiken worden verwijderd zoals nu in de ***  straat naast nummer * en langs het Bartelinkslaantje, dan ontstaat een panorama van gevels en muren dat ongeveer de visuele kwaliteit heeft van een kale nieuwbouwwijk. De in jullie brief genoemde bezwaren op het gebied van veiligheid en privacy van bewoners komen daar nog bij, zowel als de gevolgen voor de dieren.

De hele actie lijkt in lijn met wat ons enkele jaren geleden overkwam toen twee heren aan de deur kwamen om ons te sommeren onze laurierhaag langs het voetpad achter onze achtertuin fors terug te snoeien omdat die teveel over het pad hing. Dat was ook wel een beetje zo, maar als we gesnoeid hadden zoals ze eigenlijk wilden, dan zou iedereen het eten van ons bord hebben kunnen kijken. Hoe kaler hoe mooier?

Daartegenover staat overigens dat er in die tijd geen onderhoud werd gepleegd aan het aan de andere kant van dat voetpad gelegen ver opgeschoten gemeentelijke struikgewas. Was toen al voorzien dat op termijn toch alles zou worden gesloopt?

Als het gaat om rekening houden met de bewoners, dan zijn we in ieder geval niet actief benaderd om ons te horen over de plannen in de directe omgeving van onze huizen. Het is dan ook niet duidelijk wat de wethouder verstaat onder "goed overleg met de bewoners" waarover hij het volgens jullie brief had. Tot dat goede overleg zou hebben kunnen behoren dat ook verzoeken van bewoners serieus worden genomen. Zo staan er achter onze huizen betrekkelijk veel bomen die er voor zorgen dat er nog maar weinig zon in de tuinen komt. Vooral voor sommige van onze buren zou het zeer helpen als er een of twee gemeentelijk berken zouden worden verwijderd. De gemeente stelde dat overlast door een boom geen reden was om actie te ondernemen. Dus: de gemeente zorgt op dit moment voor een kale vlakte tussen de huizen terwijl de omgeving voor de bewoners veel aangenamer is met een goed onderhouden variëteit aan struiken en tegelijk handhaaft de gemeente een overmaat aan licht opslurpende boomkruinen terwijl de bewoners gebaat zouden zijn met een uitgedunde bomenmassa voor het hebben van zonnige tuinen.

Ik hoop dat dit voldoende toelicht waarom we ontevreden zijn met het huidige groenbeleid.
 

Reactie 12.
Vandaag zijn er in onze buurt enkele lijsterbesbomen bomen gekapt. Dit werd weliswaar dd. 30 september  aangekondigd door de Gemeente maar de reden hiervan werd niet vermeld, terwijl dit voor de bewoners essentieel is. Deze bomen hebben het dit jaar goed gedaan en het bevreemdt mij daarom ten zeerste dat ze gekapt zijn. 
Heeft de Gemeente niet iets beters te doen zou je zeggen.

Helaas heb ik niet eerder gereageerd, nu hebben we een duidelijk minder mooi uitzicht. Maar misschien is het niet te laat en kunnen andere kaalslagactiviteiten voorkomen worden. zoals het struikgewas langs het Bartelinkslaantje. Wij hopen dat onze buurtgenoten van zich laten horen, veel succes met de verdere inventarisatie en groeten,
 

Reactie 13.
Hallo,
Wij zijn het met jullie eens!

Helemaal eens! Ook wij zijn tegen kaalslag. De arrogantie van onze overheidsdienaren herinner ik me nog uit de tijd dat de A1 zogenaamd verdiept zou worden aangelegd en wij met een comité uit de wijk ook neerbuigend werden behandeld door de toenmalige burgervader Bevers.
Succes!
 

Reactie 14.
Wij zijn tegen het nu ingezette kaalslag! Wat is daar de reden voor? Eerst was het dat de privé ruimtes op grondgebied van de gemeente terug gegeven moeten worden. Nu slopen ze alle bomen en stuiken uit het openbaar groen! Wie weet nu het doel daarvan?????
 

Reactie 15.
Enkele opmerkingen:  privacy en veiligheid als argumenten gebruiken lijkt in de discussie geen stand te houden. Inperken en daardoor bedreigen van het leefgebied van dieren helemaal mee eens.  In deze tijd van bezuiniging zoveel  geld en energie steken in deze kaalslag is onverantwoord.  Onjuist gebruik van gemeenschaps geld.
Conclusie:  een slecht beleid.
 

Reactie 16.
Ter ondersteuning van jullie actie hierbij onze visie. Het duurde even i.v.m. een druk weekend. Weet niet of dit kort genoeg is, ik kan het natuurlijk altijd nog inkorten.
 

Reactie 17.
Kaalslag

Inderdaad was de ***straat tot voor kort een rustige, groene straat met
een naadloze overgang naar het groene Bartelinkslaantje en de aangrenzende  struiken, bomen, sloten en grasvelden. Door het ingrijpen van de gemeente Hengelo is dit nu verleden tijd. Natuurlijk, groen en bomen groeien weer en worden groter, maar hierbij is het gezegde ‘boompje groot, plantertje dood’ wel iets om in het achterhoofd te houden.

Onduidelijk is de reden van de gedreven en onstuitbare actie van de gemeenten/of de medewerkers in deze. Immers in het verleden en ook onlangs weer kregen wij een contract met daarin de toezegging om een groenstrook van de gemeente te mogen gebruiken. Dit met duidelijke spelregels, immers i.v.m. aanwezige kabels kon het stuk niet gekocht worden ( hieraan beginnen we nu ook een beetje te twijfelen )

Onderhoud van gemeente eigendom, ook delen die we niet in gebruik hebben is nooit een probleem. Onderhoud van de naast ons perceel gelegen grasvelden, met afval van de  boom die het fiets/voetpad overwoekeren is geen probleem, we vegen in belang van veiligheid, netheid en omdat voor wat ook iets hoort.

Wel zijn onze verzoeken om de ***boom in toom te houden genegeerd. Wij hebben een bericht ontvangen dat er iemand zou kijken. Tot op heden moet deze nog komen. En dat terwijl er fanatiek gesnoeid wordt in de buurt. Onze eigen boom naast het huis en de gemeenteboom groeiden innig in elkaar. Dus de eigen krentenboom heeft hierbij het loodje gelegd.
De huidige, onrustige  en duidelijke minder groene ***straat heeft grotendeels geen begrip voor deze actie. Wat is het nut, moet er recht gedaan worden door het teruggeven en kaal maken van stroken die niet tot het eigendom van de bewoners hoorde?

Hengelo, ik ben er geboren en getogen; woon er nog steeds met plezier, zo ken ik je niet.
Het lijkt me nog niet te laat voor een constructieve actie Immers dit blijft tot in lengte van jaren irritatie, onbegrip en rancune geven in onze straat. Dus bezin u en treedt in overleg met elkaar. Deze actie zou een goede start van 2011 kunnen zijn. Groen, gelukkig en tevreden met de gemeente.

Mede namens onze niet adres gebonden medebewoners, eekhoorns, vogels,  egels, hazen, konijnen enz. enz. Ook zij zijn hun habitat  kwijtgeraakt.
 

Reactie 18.
Mijn naam is Romee ***. Ik ben 8 jaar en zit op de schorthorst in groep 5.Ik wil dat de gemeente ophoudt met bomen en bossen om te hakken want het is niet goed voor het milieu. Ook vind ik het dan jammer dat er geen eekhoorntjes meer in de tuin komen knabbelen aan het eten wat wij hebben gegooid.
Dat was het ik hoop dat mijn stem werkt.
 

Reactie 19.
Ik heb opdracht gekregen van de Fam. ***, bewoners van de ***straat nr. ** om jullie een reactie te sturen. Ook zij zijn het niet eens met de kaalslag die de gemeente momenteel in onze wijk uitvoert. Zelf hebben zij een heel stuk van hun achtertuin aan de ***straat in moeten leveren en zij hebben hierover van tevoren geen contact met de gemeente gehad, pas toen de groenvoorziening bezig was met ontruimen. Zelf hadden zij hierin geen inspraak.

Kwamen wel op extra kosten om een beetje privacy terug te krijgen, ze hebben zelf nieuwe coniferen en struiken geplant. Het stuk wat ze ingeleverd hebben is nu gewoon gras zonder enig voordeel voor de gemeente. Tevens vinden zij het jammer dat in het Bartelinkslaantje alle struiken en ook bomen worden weggehaald. Samen lopen wij elke week de 10 km rondgang door de Roershoek en de Hasselose es en zien dus iedere week met lede ogen aan bij welke mensen je nu weer dwars door het hele huis kunt kijken. Vele mensen hebben er de laatste tijd al een houten schutting geplaatst om een stukje veiligheid terug te krijgen, maar wij zagen toch liever weer een beetje meer groen in onze wijk.
 

Reactie 20.
Wat een goed initiatief!
Wij zijn enorm geschrokken van het weghalen van al het groen in onze wijk. We zijn boos en verdrietig, het ziet er zo kaal uit. ´s Avonds zie je nu de konijnen zoeken naar hun holen. Ik snap de gemeente echt niet, er is ons niks gevraagd en alles wordt wel zeer rigoureus weggehaald. En dan het tegenstrijdige stukje in de Hasseler Post van vorige week: Het project Groene structuren Hasseler Es richt zich voornamelijk op het groen langs de beken en fietspaden. Door het groen langs deze structuren te versterken, wordt de belevings- en gebruikswaarde van het groen versterkt. En dit komt van informatie van de Gemeente. Volgens mij weten de ambtenaren niet wat de monsterlijke machines hier aanrichten.

Ik hoop dat jullie onze steun kunnen gebruiken en het lukt om door te dringen bij de gemeente. Succes!!

Onze zoon ging gisteren gelijk aan tafel zitten schrijven nadat er op school (´t Schöppert) ook alle groen is weggehaald, zijn voetbalveld vernield is en ik vertelde over jullie brief. Dit komt hij zelf nog langsbrengen.
 

Reactie 21.
Wij zijn van mening dat de gemeente kaalslag pleegt in de Schothorsthoek. Wij zijn het geheel eens met de inhoud van uw brief.
 

Reactie 22.
Bij uw brief over “Kaalslag door de gemeente en uw opvatting”, heb ik de volgende opmerkingen:
– In het algemeen ben ik van mening dat de kwaliteit van het  onderhoud van de plantsoenen in onze wijk door de gemeente  redelijk is.
– Bosplantsoenen moeten eens per circa drie jaar drastisch “onder handen genomen worden” om ze niet teveel te laten verwilderen en het aanzien acceptabel te houden.
– Zonlicht moet in voldoende mate toegang hebben tot particuliere tuinen en huizen .

In het bosplantsoen dat direct grenst aan deze tuinen/huizen, moeten dus maar incidenteel hogere bomen voorkomen. – Het gemeentelijke beleid om in de loop van de jaren door bewoners “ingepikte” gemeentelijke grond terug te vorderen acht ik juist. – Uiteraard zal van de zijde van de gemeente de nodige zorgvuldigheid voorkomendheid betracht moeten worden bij noodzakelijke ingrepen. Ik zal het op prijs stellen dat genoemde opmerkingen deel zullen uit maken van uw  communicatie met de gemeente.
Uiteraard ben ik bereid het bovenstaande eventueel mondeling toe te lichten.
 

Reactie 23.
Inzake- buurtgenoten, ik ben het volkomen met Uw schrijven eens. Vanuit de gemeente is er nooit enig overleg geweest inzake  groenbeleid. Tenminste niet  met ons. men doet maar wat bij de gemeente. wij wonen hier 30 jaar, hebben altijd de grond  wat van de gemeente is, onderhouden. anders zou het een grote puinhoop worden. toen de Heer van der Molen nog in dienst was, werd er in ieder geval iedere 4-5 jaar correct gesnoeid- etc.-etc. bij de gemeente maakt men alleen problemen als wij een stukje grond aan hun in gebruik hebben.
Mijn conclusie: ER WAS NOOIT OVERLEG.
 

Reactie 24.
Wij zijn het met uw zienswijze eens, de gemeente voert een kaalslag uit.
Let wel dat heeft ook invloed op de waarde van uw onroerend goed
M.a.w. dienen wij als wijk een bezwaarschrift in te dienen tegen de aankomende W.O.Z. – waarde bepaling, wat daar houdt de gemeente GEEN rekening mee
Sterkte met uw actie
 

Reactie 25.
Uw mening over het op gang gezette ontruimen van alle groen delen we volledig. Wij waren niet in staat om de inspraakavond te bezoeken en veronderstelden daarmee ons recht op spreken te hebben verloren. Ons grootste grief:

1. Nu alle groen achter ons huis weg is, hebben wij (met name mijn vrouw) een veel sterker gevoel van onveiligheid.
2. Wij vrezen dat door het verwijderen van het groen de vogelstand zal terug lopen. In onze tuin grenzend aan het groen achter ons huis nemen wij tot op heden waar: huismussen, heggemussen, koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, merels, groenlingen, boomklevers, spechten, vinken, eksters en vlaamsegaaien. Incidenteel komen er ook gastvogels die we dan in onze boeken opzoeken.  De kwalificaties aan het adres van de gemeentelijke functionarissen kan ik op grond van mijn ervaring niet delen. 
 

Reactie 26.
Helaas kan ik u niets zeggen over een groenbeleid in onze wijk Hasseleres. Zelf heb ik alleen maar, en dat op een door een ambtenares zeer onvriendelijke manier, ervaren dat er geen groenbeleid gevoerd wordt. Eerder lijkt er sprake van een door bezuinigingen ingegeven ontgroeningdrift die het milieu eerder schaadt dan ten goede komt. Maatregelen worden meegedeeld als een oekaze; onderbouwing van argumenten ontbreekt (bv. een tekening van de plek waar kabels en/of riolering loopt). Kortom: ik protesteer tegen een niet toereikend onderbouwd beleid dat onherstelbare schade aan de natuur veroorzaakt.
Sterkte met uw Aktie
 

Reactie 27
Ik vindt het een goede zaak waar jullie mee bezig zijn het is van de gekke waar de gemeente mee bezig is. Nooit hebben ze zich bekommert over groenstroken en plantsoenen dit word door de bewoners die het betreft zelf bijgehouden. En naar tevredenheid daar de gemeente er zelf niet naar om kijkt. De groenstroken en plantsoenen moeten gewoon zo blijven. De ingrepen wat ik van jullie begrijp die gaande zijn is absoluut niet met mij en mijn mede bewoners in de wijk  besproken, laat staan dat we ervan op de hoogte zijn. Het lijkt mij een eenmans actie van de wethouder, hij moet zeker zijn salaris veilig stellen. Het lijkt mij dat we wel met minder wethouders toe kunnen, want voor fantasten hoeven we  niet zo veel geld uit te geven. Laat ze maar een keer wat aan het trottoir en de straat doen. Ik wens jullie veel succes!
 

Reactie 28
Afgelopen week heeft de gemeente al het groen achter ons huis(***straat) weggehaald. Er stonden mooie struiken en  bomen. Het ziet er nu kaal en droevig uit. We voelen ons minder veilig omdat we veel meer opvallen vanaf het fietspad. We vinden dat de gemeente ondoordacht te werk gaat. U mag ons bezwaar kenbaar maken bij de verantwoordelijke wethouder.
 

Reactie 29.
De kaalslag die de gemeente het laatste halfjaar uitvoert is een regelrechte ramp. Ik woon nog maar kort in Hengelo, maar krijg de stellige indruk dat deze gemeente het pesten van de burger tot hoogste doel heeft verheven.
Succes met de actie
 

Reactie 30.
Ook de ***straat (de woningen met hun tuinen aan de ***) heeft kennisgemaakt met de bestuurlijke praktijken van de gemeente Hengelo, waarbij het wat mij betreft (ik ben een van die mensen uit de ***straat) onduidelijk was en is of het daarbij om de wethouder (dus gemeentebestuur) gaat, om hoge ambtenaren, of om allerlei 'subtoppers' die hun betrekking en hun bestaan denken op te waarderen door ingrijpende maatregelen door te drukken. Vooralsnog staan de heesters langs de *** er nog, maar Frawick is (in opdracht van de gemeente) in aantocht…  Wij zijn er volstrekt mee overvallen en van overleg vooraf is niets gebleken. Er kwam eenvoudigweg een brief met termen als 'strafbaar feit' en zo (vanwege het al 22 jaar onderhouden en gebruiken van een fikse strook grond die weliswaar eigendom van de gemeente is, maar aan haar lot werd overgelaten, om door ons te zijn onderhouden). Curieus is (en ik heb dat op schrift) dat de wijkraad volgens eigen zeggen al jaren bij de gemeente heeft aangedrongen op het rooien van die groenbegroeiingen, omdat die "verslorderend" zouden  zijn. En kennelijk heeft de wijkraad dan eindelijk haar zin gekregen. Over de kwesties van het verloren gaan van schuil- en nest- en broed- en voedingsmogelijkheden voor vogels (waaronder in Nederland beschermde vogelsoorten), heb ik de AID (Algemene Inspectie Dienst) van het Ministerie van Landbouw benaderd. In een uitgebreide schriftelijke reactie laten zij weten dat ze mij/ons geen schijn van kans geven om zulke begroeiingsstroken te behouden. Kennelijk moet er volgens de Nederlandse rechter dan een soort van bewijs geleverd worden dat redelijkerwijs niet te leveren is. Ik zou het liefst een aantal redenen voor mijn boosheid en verontwaardiging willen analyseren, samen te vatten als: wanbestuur en misleiding en minachting van mij als burger van deze stad.

A Bestuurlijke argumenten
Het is voor mij nog steeds (en het loopt al sedert maart 2010) volstrekt onduidelijk of dit nu allemaal iets is van het gemeentebestuur(wethouder?) of van ambtenaren die voor zichzelf regentje aan het spelen zijn.
B Financiële argumenten
Dit kost de gemeente (en dus mij als burger) handenvol geld (ambtenaren op stap, briefwisselingen, hoorzittingen, heesters rooien, ploegen en eggen, nieuwe aanplant, onderhoud van die nieuwe terreinen) en dat allemaal terwijl de gemeenten klagen over ernstig geldgebrek en dreigende ontslagen… En als men ons die stroken grond zou verkopen (wat jarenlang aangekondigd is), zou het eenmalig geld opleveren en jaarlijks uit de OZB meer geld op blijven leveren in de toekomst.
C Juridische argumenten
Misschien gaat het de gemeente allereerst om te voorkomen dat er teveel beroep gedaan wordt op verjaring van het aantoonbaar in gebruik en onderhoud hebben van overheidsgrond (wij kunnen 19 jaar en 8 maanden bewijzen via gedateerde foto's)… Maar dan had zo'n schokkende actie niet gehoeven. Dat had men af kunnen doen met een passende brief, te ondertekenen door de betrokkenen. Zoiets kan nog steeds. Als de juristen van de gemeente zo'n brief niet kunnen opstellen, kan ík dat wel!
D Organisatorische argumenten
Ik vind het echt ongelooflijk dat de gemeente zo'n actie naar ons toe van start laat gaan met zo'n harde brief die het als donderslag bij heldere hemel zomaar heeft over strafbare feiten. En later zegt een gemeentemedewerker tot tweemaal toe dat voor een schutting van 2 m. hoog geen bouwvergunning nodig is, als er alleen maar hout wordt gebruikt (en die bouwvergunning was wél nodig).
E Betrouwbaarheidsargumenten
Dat brengt me meteen op een kwestie van vertrouwen en betrouwbaarheid.  Gemeenteambtenaren horen de wetten en de regels te kennen! Maar in Hengelo was dat bij déze medewerker niet het geval. En dan de kwestie van de puntmetingen… Een GPS-meting komt terecht op hetzelfde punt als 35 jaar geleden, toen het huis werd gebouwd. Een herhaalde meting (met een meetlint) haalde 40 cm. van onze grond af. Daarna (na protest van mij) werd opnieuw een meting gedaan (opnieuw dezelfde man, met hetzelfde meetlint) en het verlies van 40 cm. werd bevestigd. Mijn nieuwe schutting bleef binnen die grens, maar stond nadien volgens de gemeente tóch nog weer 20 cm. te ver verwijderd… Opnieuw 20 cm. van onze grond af, dus… Over betrouwbaarheid van metingen gesproken…
F  Menselijke argumenten
En bij dit alles blijven de burgers, ook ik dus, achter als slachtoffers van wat ik zou willen betitelen als bestuurlijke chaos en willekeur, met een sterk vermoeden dat er met ons wordt gespeeld, dat de besluiten allemaal al vastliggen en dat we kunnen argumenteren wat we willen…
Men legt het allemaal naast zich neer.
G  Politieke argumenten
Waar blijft in deze kwestie de politiek? Waarom komen partijen ons niet te hulp?
H  Publiciteitsargumenten
Misschien is een overheid nog het meest beducht voor gezichtsverlies, een imago dat beschadigd raakt… En tegen die achtergrond zou ik denken dat het misschien het beste is om  er één van de informatieprogramma's van één van de omroepen bij te betrekken, zodat het 'op de TV' komt (en dan niet allereerst TV-Oost)…
Tenslotte ben ik zozeer beschadigd geraakt (***), dat we besloten hebben om ons huis aan de ***straat te koop te zetten en naar *** te verhuizen…
 

Reactie 31.
Hierbij willen wij doorgeven dat wij 100% mee eens zijn met U opvatting omtrent het groenbeleid in onze wijk.  Het is zichtbaar heel kaal geworden.  Dieren zijn bedreigd en onze privacy is aangetast.  Wij hebben nooit overleg met de gemeente over die beleid gehad, en wij vinden een officiële klacht van toepassing
 

Reactie 32
Ook wij zijn lichtelijk ontdaan door de kaalslag in de houtwal bij ons huis. Nooit iets van enig overleg vernomen. Mvg
 

Reactie 33.
Wij zijn het geheel eens met uw bezwaren – En dus TEGEN  de kaalslag. Dit is inderdaad geen onderhoud maar lijkt meer een poging groen te rooien om noodzakelijk, achterstallig onderhoud te voorkomen. Ook uw opvatting over het leefgebied van talloze dieren deel ik. Bijvoorbeeld zag ik 's avonds laat nadat de strook groen langs het fietspad van de Klaas de Rookstraat naar het winkelcentrum, je weet wel die, die over het bruggetje gaat,rucksichtlos was gerooid, 2 hazen (ja  – HAZEN-)  verloren rondhuppen.
Nou ja we vinden dat dit niets met onderhoud te maken heeft.
 

Reactie 34.
Wij zijn het helemaal met u eens, ook wij zijn vreselijk geschrokken van de kaalslag in onze buurt en snappen er niets van. Totaal onbegrijpelijk dat de Gemeente dit nodig vindt terwijl ze nooit ook maar iets aan dat groen (hoeven te) doen!! Ook wij maken ons grote zorgen over het wel en wee van de diverse dieren, daarbij komt dat wij nog niemand hebben gesproken die het hiermee eens is, wij zijn dan ook erg blij met uw actie om de Gemeente hierop nogmaals aan te spreken.
Volgens de uitvoerende heren zal er opnieuw aangeplant worden maar als dat net zo gebeurt als bij ons in de straat is er van diversiteit geen sprake en kunnen de dieren het wel schudden met hun bessen e.d.
Met hartelijke dank voor uw inzet en vriendelijke groet,…
 

Reactie 35.
Hartelijk dank voor je inzet om de kaalslag in onze woonomgeving tegen te gaan. De mening van ** en mij in deze kwestie is dat we absoluut tegen de voorgenomen versobering van gemeentegroen zijn. De Gemeente lijkt onder valse voorwendsels/argumenten maatregelen voor te bereiden en al uit te voeren waarmee de betreffende buurtbewoners getroffen worden. Daar zijn we absoluut niet blij mee. Zelf zijn we als bewoner van *** nr ** niet direct getroffen, maar indirect wel. Immers, onze woonomgeving wordt aangetast, minder mooi. En met welk doel? Wil je onze mening meenemen in de gezamenlijke officiële klacht aan het adres van de Gemeente Hengelo?
 

Reactie 36.
Ook wij hebben ons enorm verbaasd over de kaalslag in de hele wijk Hasseler Es De ingezonden brief van vandaag van C.Kistemaker in dagblad Tubantia met de begeleidende foto spreekt voor  zich. Deze kaalslag is dus niet iets van de laatste weken, maar vindt al geruime tijd plaats,. Ik vind het aanzien van onze straat ook erg veranderd, (zie bijv. naast nr * in onze straat). Wij horen dus bij de groep mensen die ontevreden zijn en dit niet goed snappen. We weten ook niet wat ervoor in de plaats gaat komen.

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik me ook niet verdiept heb in het probleem tot dat ik het zag gebeuren, maar ik het zou het wel gewaardeerd hebben en correct hebben gevonden wanneer ik over zo'n rigoureuze ingreep geïnformeerd was vooraf door de gemeente en daarop dan had kunnen reageren.
 

Reactie 37.
Ik ben het volkomen eens met de bezwaren tegen de kaalslag in onze wijk.
Redenen:
Geen privacy en veiligheid meer van de bewoners.
Verdwijning van de vegetatie die zorgt voor de voedselbronnen voor allerlei dieren.           We zullen zeker minder vogels rond het huis zien en ook het uiterlijk, dus de schoonheid van onze wijk zal er op achteruitgaan.
Succes met de actie.  
 

Reactie 38.
Toegevoegd mijn steun aan uw actie die ik toejuich.
met vriendelijke groet,
 

Reactie 39.
Hengelo, 11 december 2010.
Zo'n dertig jaar geleden zijn wij vanuit de randstad naar Twente verhuisd.
Onze keuze viel op Hengelo-Noord (Schothorsthoek) omdat dit deel van Hengelo parkachtig opgezet was en het beleid erop gericht was het ook zo te willen houden.
Kaalslag
Maar naarmate de jaren verstrijken wordt steeds duidelijker dat het bestuur van Hengelo niet alleen geen geld over heeft voor het behouden van haar rijkdom aan groen, maar een beleid ontwikkelt om het groen te laten verdwijnen. In ieder geval het parkachtige. Informerend naar deze neerwaartse gang van zaken wordt graag het altijd gebruikte excuus van ‘te hoge onderhoudskosten’ gebezigd. Met andere woorden: de bijl erin en gras erop. Geen inspraak, geen overleg, alles gras: saai en goedkoop. Als voorbeeld voeg ik één van een serie foto’s bij en die is genomen vanaf de Hasselerbaan.
Een stuk groen waardoor de huizen vanaf de Hasselerbaan worden onttrokken aan het zicht en waarin diverse dieren hun bescherming en voedsel kunnen vinden.

Vanaf het zelfde camera standpunt zal na de gemeentelijke kaalslag weer een foto worden gemaakt zodat aangetoond wordt hoe parkachtig Hengelo was en hoe kaal Hengelo wordt.

Bestuurlijke tekortkoming en gevolgen
Aan een tevredenheidsonderzoek zal noch het Gemeentebestuur, noch de uitvoerende ambtenaren zich nu niet meer wagen, dus komen de verouderde onderzoeksresultaten uit de lades. Met een vertekend beeld dat als waarheid wordt uitgedragen.

Dat een Gemeentebestuur zich door onwetendheid en verkeerde voorlichting zand in de ogen laat strooien door haar uitvoerende ambtenaren is in Nederland bekend en bijna usance; maar dat er niet wordt geluisterd naar de direct betrokkenen, de bewoners, is ronduit stuitend.
Gevolg?
Een langzaam ontluikende burgerlijke ongehoorzaamheid die verder gaat dan het onderwerp zelf. Samenwerking, meedenken en iets voor Hengelo overhebben wordt een steeds moeilijker opgave en zal, door toedoen van de Gemeente Hengelo zelf, bij de bewoners tot een minimum worden teruggebracht.

Conclusie
Het is daarom dat ik de verantwoordelijke wethouder(s) wil wijzen op één der belangrijkste taken die een bestuurder heeft: “luister naar de direct betrokkenen en handel daarnaar!”  Stop de kaalslag en zoek naar een gezamenlijk accepteerbare oplossing
 

Reactie 40.
Wij zijn van mening dat het ronduit belachelijk is waar de gemeente nu mee bezig is. Wij zijn hier pas komen wonen juist omdat het hier nog mooi groen is. We genieten van de talloze dieren die zich rondom onze woning ophouden. Waar is de gemeente toch mee bezig? Met ons is in ieder geval geen goed overleg geweest.

We moeten er niet aan denken dat het struikgewas achter onze achtertuin wordt weggehaald. We hebben dan geen privacy meer en zullen er een grote schutting moeten plaatsen. Dit ook i.v.m. de veiligheid. Dit doen we liever niet omdat we nu prachtig uitkijken op het groen. Het lijkt alsof je in een bos woont.

Dus wij zijn heel ontevreden met het huidige groenbeleid en als we jullie kunnen helpen om het vernielende werk van de gemeente een halt toe te roepen zullen we dit doen.
 

Reactie 41.
Wij steunen uw actie van harte. Ons protest mag u toevoegen aan het materiaal dat u al ontvangen heeft. Het gegeven, dat ook aan de ***straat ter hoogte van de beek een kaalslag heeft plaatsgevonden zonder dat de gemeente ons hier over heeft geïnformeerd, heeft ons zeer gestoord.

Reactie 42.
Mijn vrouw en ik zijn het volledig eens met Uw protest m.b.t. de vernieling van het groen in onze wijk.
Veel succes met Uw actie.
 

Reactie 43.
Ik ben blij dat jullie de gevoelens die bij ons leven over het groenbeleid van de Schothorsthoek precies hebben verwoord. Wij zijn enkele jaren geleden bij aankoop van gemeentegrond, die wij al jaren in bruikleen hadden , geconfronteerd met arrogante ambtenaren. De toon waarop men met zijn medeburgers omging was ver beneden peil! Nadien heb ik ook  van andere bewoners vernomen dat er verschillende prijzen werden gevraagd per vierkante meter.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze kaalslag in de wijk een positieve invloed kan hebben voor de dieren in onze wijk en mooi is wat anders.
Waarschijnlijk horen wij dus bij de 7 % bewoners die tegen deze kaalslag zijn .
Veel succes met jullie actie !
 

Reactie 44.
Het is er inderdaad nogal fors aan toegegaan. Ik wist niet wat ik zag toen ik na enkele dagen de houtwal terug zag. Helaas is de benaming houtwal is niet meer op zijn plaats. Alles is verdwenen op de eikenbomen na. Ik kan mij dan in uw opmerkingen zoals in uw brief genoemd helemaal vinden. Juist het uitzicht op de houtwal was een van de redenen om het huis te kopen. Helaas. Ik ben erg benieuwd wat de nieuwe aanplant zal gaan worden. Op andere plaatsen in de wijk worden zielige plantjes gepoot.

Een klein detail, ze hebben ook planten van mijn eigen grond verwijderd. Naar alle waarschijnlijkheid wisten ze niet dat deze in eigendom was overgegaan. Het gaat om ongeveer een meter of drie waar alle planten verwijderd zijn.
Ik wacht af wat ze daar gaan poten. Mogelijk dat ik met kerst maar eens een brief naar de gemeente stuur met mijn specifieke klacht dat de struiken van mijn grond verwijderd zijn.
 

Reactie 45.
Naar aanleiding van uw schrijven over de kaalslag door de gemeente, deze mail. Ook bij ons achter is de houtwal `gesloopt`. In 2008 werd ons, samen met 3 buren, grond van de gemeente te koop aangeboden. Voor ons kwam het er op neer dat we een onrendabel stuk( achter de garage)  konden kopen. Een goed gesprek met de ambtenaar van de gemeente, hierover was niet echt mogelijk. Het moest gaan zoals zij het wilde, de kaarten waren blijkbaar al geschut. Wat wij zagen als incidenteel aanwezige bomen en schaarse onder begroeiing (brandnetels), zag de gemeente toen als waardevol bosgebied.  

Wij hebben de aangeboden grond niet gekocht, daardoor konden onze buren ook niet kopen. De verkoopovereenkomsten zijn ontbonden, de buren mochten de gemeentegrond echter wel in gebruik houden. Bij ons achter werd bijna alles gerooid en ingeplant als bosplantsoen.  ??? Liguster, Gelderse roos en Meidoorn.
Het ziet er nu heel kaal uit.
 

Reactie 46.
Jullie vragen om een opvatting omtrent het groenbeleid in onze wijk. Is ergens te vinden WAT dat groenbeleid dan is? En vooral wát en wáár (en wanneer) de Gemeente met (kaalslag van) groenvoorziening in de wijk van plan is? Misschien is er vroegere info (gepubliceerd) geweest, maar die zal ik dan wel gemist hebben. En zoeken op de gemeente-site is onder "groenbeleid" levert "geen resultaten" op.  Zonder info is 't moeilijk om een oordeel te vellen, niet anders dan dat het door de gemeente geponeerde "in overleg met bewoners" op z'n minst niet positief bevestigd kan worden, en de dat de opvatting dat "93% het eens is met het huidige groenbeleid" dan alleen gestoeld kan zijn op "geen klachten gehoord", maar dat is dan omdat de gemiddelde bewoner niet of nauwelijks op de hoogte is.

Misschien dat jullie met dit halve oordeel vooralsnog toch al wat kunnen. En ik ben natuurlijk geïnteresseerd naar dat kaalslag-beleid, en wil daar wel stelling tegen nemen als flora en fauna de nek om worden gedraaid zonder zinnige tegenargumenten of compensaties van gemeentezijde. En vooral ben ik natuurlijk -ook- geïnteresseerd in de gemeente-plannen waar 't mijn directe omgeving betreft. Als daar verontrustende ingrepen op de rol staan, motiveert dat uiteraard, om mét jullie, krachtiger stelling tegen dat gemeentelijk beleid te nemen.
 Succes met jullie actie, groet,
 

Reactie 47.
Wij zijn het helemaal met jullie eens! Ook wij hebben geprotesteerd bij de Gemeente tegen het ruimen van zoveel groen. Het antwoord was: het is een raadsbesluit waar we niets meer aan kunnen (willen) veranderen. Het is jammer voor de grote verscheidenheid aan vogels en andere dieren waar we zoveel van genieten ! We hebben regelmatig een haas in de tuin, waar moeten die beesten straks een leger maken? De Gemeente roept steeds dat ze Hengelo groener willen maken !
ja, met GRAS zullen ze bedoelen!  Dat moet gemaaid worden, dus wat is het voordeel?
Hopelijk dat door deze actie van buurtbewoners men overtuigd wordt dat e.e.a. zeker niet met  instemming  van de bewoners gebeurt.!
Hopelijk kunnen we nog wat tegenhouden!
 

Reactie 48.
Wij zijn buitengewoon verbolgen dat onze groene wijk van zoveel groen wordt ontdaan. Bij navraag bij de gemeente waarom de groenstrook achter onze tuin moest verdwijnen, kregen wij als antwoord dat het goedkoper was in onderhoud en veel geld zou besparen. En dat terwijl de gemeente nooit iets aan de groenstrook deed, het werd door mijn tuinman onderhouden! Na een eerste ultimatum  van de gemeente waarin we werden verzocht tevens een erfafscheidingscorrectie toe te passen plantte de gemeente achter onze nieuw geplante afscheiding een enkele strook met nieuwe struiken. Echter, zes maanden later werd ons een nieuw ultimatum gesteld waarin ons werd meegedeeld dat uit fotografische opnamen bleek dat de correctie niet helemaal juist was. Ik moest mijn nieuwe coniferen haag verwijderen en opnieuw inpoten. Ditmaal zou de gemeente eerst komen meten en aangeven waar de afscheiding precies liep. De gemeente verwijderde tevens de door hun zelf geplante groenstrook, die niet opnieuw werd ingeplant, een onnodige verspilling van belastinggeld!

Ik heb geen woorden voor deze kapitaalvernietiging. De wijk wordt er niet fraaier op en de communicatie vanuit de gemeente laat veel te wensen over en is ver beneden de maat!
 

Reactie 49.
Wij zijn het absoluut niet eens met de kaalslag die de gemeente  pleegt in de Hasseler Es.  (We hebben geen zin om alles nog eens aan het papier toe te vertrouwen waarom we het met deze manier van werken van de gemeente niet eens zijn.) Van de betreffende vergadering weten we niets! Dat er goed overleg is gepleegd met de bewoners moet op een vergissing berusten. We denken dat een klacht naar de gemeente weinig zal uitrichten.(Maar niet geschoten…altijd mis)
Laat nog eens horen hoe het verder gaat.
 

Reactie 50.
Wat de kaalslag betreft moet ik u eerlijk bekennen dat wij daar tot vorige week vrijdag eigenlijk niets van gemerkt hebben en evenmin wisten dat die plaats zou vinden. Ons huis ligt nogal verscholen en wij hebben geen enkel zicht op wat er om ons heen gebeurt.

In de wijk komen wij eigenlijk niet verder dan de brievenbus, het winkelcentrum en de bushalte, zodat wij gevoeglijk als onwetende burgers beschouwd kunnen worden.
Tot eind vorige week dan, want toen ik langs het fietspad **** reed bleek daar aan de huizenkant al het groen weggehaald te zijn en zag je alleen nog witte muren met grote bruin/zwarte plekken erop. Een heel lelijk gezicht en zonde van al die verdwenen struiken en planten.

Als dat groenbeleid moet voorstellen ben ik daar uitermate ontevreden over. Onze ervaring met onderhandelen met de gemeente is niet bepaald gunstig. Wij hebben ± twee jaar geleden een stukje grond moeten bijkopen en dat bleek een eindeloos gezeur en gedoe te zijn. Wij hebben toen niet de indruk gekregen dat de gemeente voorzien was van competente ambtenaren. Toch lijkt het mij een goed idee een officiële klacht in te dienen en ik hoop dan maar dat die terecht zal komen bij bestuurders met oog en hart voor onze omgeving.
Met onze beste wensen voor de feestdagen en hartelijke groeten,
 

Reactie 51.
Dank voor uw initiatief.
Ook wij vinden het jammer dat de gemeente zo rigoureus te werk gaat.
Wij zijn het niet eens met het groenbeleid van de gemeente.
 

Reactie 52.
Hierbij willen we graag reageren op de brief die wij vorige week ontvingen over het groenbeleid in de Schothorsthoek. Wij wandelen regelmatig door de wijk en kunnen helaas niet anders dan constateren dat er inderdaad een rigoureuze (en in onze ogen onnodige) kaalslag plaatsvindt door de gemeente. We zijn het derhalve eens met de inhoud van de brief en waarderen jullie inspanningen om dit een halt toe te roepen.
 

Reactie 53.
Graag wil ik met deze verlate reactie toch steun betuigen aan uw klacht tegen de kaalslag bij u in de buurt. Ik vind het er niet mooier op geworden. Het is mij niet bekend wat de plannen zijn. Als het alleen met gras begroeid gaat worden vind ik het erg kaal.  Inderdaad hebben de dieren dan geen beschutting meer.
 

Reactie 54.
Hierbij wil ik aangeven dat ik zeker niet eens met het groenbeleid van de gemeente binnen de Schothorsthoek. Ten eerste omdat ik jammer vind dat een heleboel groen verdwijnt. En daarnaast ook dat het onderhoud nogal te wensen overlaat. Vooral van de boomgroepen in de wijk. Veel bomen zullen het loodje leggen omdat ze door uitheemse klimplanten "verstikt" worden .
PS: Ik zou u willen vragen of we via email op de hoogte kunnen worden gehouden van uw actie.
 

Reactie 55.
ik vind het ronduit schandalig en milieuverwoestend.
 

Reactie 56.
Je verslag en actie zijn uit ons hart gegrepen!
Wij waren er een paar maanden niet, dus kunnen nu pas reageren.
Enige jaren geleden heeft de gemeente een paar bijeenkomsten georganiseerd in het buurthuis van de Hasseler Es om deze kaalslag acties te bespreken met de bewoners en om de zorgen, die er leefden, weg te nemen. De redenatie was dat het onderhouden van gras minder zou kosten dan dat van struikgewas.
Er werden toen werkgroepen samengesteld en plenair werden de uitslagen toen vastgesteld. De samenvattingen zouden aan de bewoners worden toegestuurd… Dat is nooit gebeurd!
De uitslagen waren ook niet fijn voor de planmakers.
*In andere gemeenten werd gras juist ingeruild voor struiken, omdat dat goedkoper zou zijn.
•Na het verdwijnen van de struiken zouden de bewoners op zijn best kijken tegen steen, maar in de praktijk werden veel meer de auto’s het straatbeeld!
•Voor vogels die een schuilplek zoeken in de wijk is in het gras schuilen geen optie , dus zullen de bestaande vogelsoorten fors verminderen, zoals de mus, roodborstjes enz. en ook de eekhoorns enz. die een goede schuilplaats nodig hebben. Daarentegen zullen de grote vogels, zoals de kraaien en duiven het overnemen… met hun overlast…
•De plus van de Hasseler Es was juist voornamelijk het groen! Onze wijk heette ook de groene wijk. Die aankleding was juist het visitekaartje, waarvoor wij ook belasting betalen en eventueel mee willen doen in het onderhoud. Wij hadden aangevoerd dat wij ontdekt hadden dat het beleid radicaal was aangepast in onze straat. Ooit (1977/78) kochten wij onze stek om daar te bouwen onder andere ook omdat de gemeente er bloeiende bomen zou planten. Momenteel heeft men bedacht dat die bomen niet langer dan 45 jaar meegaan, dus worden er platanen geplant, die meer dan 100jaar meegaan. Wat ze vergeten is dat de straat die reuze boomsoorten helemaal niet kan herbergen. Daarvoor is de aanleg van de straat veel te smal! Maar men gaat er wel mee door hoor!
•Wat ook werd aangevoerd is dat er vreselijk veel geld wordt verslonden in het onderhoud. Zo worden bomen net zolang gesnoeid totdat ze topzwaar worden en bij de eerste hardere wind omvallen, waardoor er weer kosten van afvoer en herplanting nodig zijn. En weer dezelfde snoeifouten worden gemaakt….
•De eind conclusie was dat de gemeente rekening zou houden met de wensen van de bewoners en vooralsnog de “zicht”gedachte en zorg voor de dieren zou opnemen in de uitvoering!

Maar wij bemerken nu ook dat men die ideeën volkomen naast zich neerlegt. Mensen tegen het groen zijn nu aan het woord en wij houden er een Rotterdamse armenwijk aan over. Ga daar maar eens kijken, want dat wordt ons voorland.
Vroeger was Hengelo bekend om de grote verscheidenheid aan bomen, maar tegenwoordig kappen we meer dan we aanplanten. Wie zorgt voor de ommekeer van inzicht???
•Wie heeft toestemming gegeven om meer dan 30 bomen te  kappen vorig jaar bij de Schothorstschool? Nu ook alle struiken zijn verdwenen moeten de omwonenden tegen de parkeerplaats aankijken met al die auto’s en de ‘prachtige’ witte steen van de woningen… Wie heeft toestemming gegeven om meer dan 20 bomen te kappen aan de Eduard Flipse straat? Een belachelijke kaalslag zonder enige reden, want onderhoud werd er de afgelopen 10 jaar niet gepleegd, anders dan de beek een beetje legen.
•Nadat de kaalslag heeft plaatsgevonden komt er helemaal geen gras dat wordt onderhouden, maar onkruid! Willen wij als Hengelo de kampioen worden van de BRANDNETEL? Waarom betalen wij nog belastingen? Waarom kiezen wij nog politici? De wethouder die het groen moet onderhouden heeft bedacht dat we groen moeten laten verdwijnen om meer personeel te kunnen aannemen? Om wat te doen? Bladeren ophalen, veel vergaderen? Volgens mij heeft er bij de gemeente niemand meer interesse, want dat kun je overal in de gemeente waarnemen, vooral in onze wijk; ga bijvoorbeeld maar eens wandelen via het Bartelinks laantje naar het Bartelinks Pad. Het is een koude kermis geworden, in plaats van een lommerrijke omgeving.
•Het afgelopen jaar werd zelfs het bestaande gras van de wijk niet verzorgd en kon men momenten zien dat het gras kniehoog was. Waarom heeft men geen controle over de uitvoering van uitbesteed werk?
•Waarom kunnen buurtbewoners niet deelnemen in de keuze van de bomen als er moet worden herplant?
•Waarom kunnen buurbewoners niet deelnemen in het onderhoud? Vroeger werden er helemaal geen bladeren opgehaald, waarom kan de gemeente niet beter samenwerken met de bewoners in deze tijd van internet?

Hoop dat u wat heeft aan deze opmerkingen in uw strijd om betere groen verzorging.
 

Reactie 57.
Wellicht aan de late kant maar niet zonder minder goede bedoelingen.
Het jaar 2010 was het jaar van de biodiversiteit. Waar de gemeente Hengelo had kunnen scoren met de diverse kleine ecosystemen die de wijk Hasseler-Es rijk is, koos zij er voor een spelbreker te zijn. In de ****straat waar wij wonen hebben we ook al de nodige kaalslag meegemaakt. U vraagt zich terecht af waar de nodige beschutting voor de dieren blijft. Zij zien hun leefgebied vernielt. En dan hebben we het niet alleen over wat kleine vogeltjes, maar ook over uilen, valken en andere grote soorten. Ook de rest zoals eekhoorns, egels, muizen, marters en insecten, kortom een heel ecosysteem, komt door de kaalslag ernstig in de problemen. Wij delen u zorgen en hopen oprecht dat u veel bijval hebt gevonden zodat de gemeente Hengelo een meer eigentijds beeld ten aanzien van natuurbeheer zal tonen!
Met vriendelijke groet,
 

Reactie 58.
Ik ben het eens met jullie brief. Ik begrijp niets van de kaalslag, waarom is het überhaupt nodig? Pak die wethouder maar aan.
 

Reactie 59.
Aanpak herinrichting groenstrook Klaas de Rookstraat 66/68
Sinds mei 1990 is de groenstrook in bruikleen van de gemeente. Voor  die tijd werd de groenstrook ook onderhouden door de bewoners. Vanuit de tuin zag het er zo uit:
De bosrandbeplanting bestond uit Kornoelje, Meidoorn, Kardinaalsmuts, wilde Kamperfoelie, Euonymus alatus, Vlier, Bosbraam, lijsterbes, Sleedoorn, Hypéricum,  afgewisseld met Rododendrons en vormde ’s zomers een luchtige afscheiding met planten uit de oorspronkelijk Twentse houtwal zoals Bosanemoon en wilde Hop en de Bosviool.
Deze planten waren tevens waardplanten voor de vele vlindersoorten die het gebied rijk was. De aanplant was transparant en een lust voor het oog voor zowel ons bewoners als de voorbijgangers op het wandelpad grenzend aan de houtwal.

Huidige situatie (oktober  2010 achterzijde Klaas de Rookstraat 66/68)
Er moest en zou een graafmachine aan te pas komen en aldus geschiedde.
De bosrand is verworden tot plantsoen, en is dit jaar al 7 keer geschoffeld.
Ze is beplant met een plantsoenplant (Lonicera en er zijn een 3 tal Krenteboompjes geplant.

Met dhr van Wijk heb ik 2 keer een gesprek gehad over de herinrichting waarbij een aantal heesters zouden kunnen blijven. De ene inheemse plant mocht blijven, de andere moest weg. Daarover was geen overleg mogelijk. De nieuwe (uitheemse) aanplant stond al vast.
De Kornoelje planten en Meidoorns hebben het niet overleeft. Evenmin de Vlier, de Lijsterbes, de Sleedoorn en de Kamperfoelie. De kruidige planten zijn allemaal verdwenen.
Bijna 20 jaar hebben we het pad en de Twentse houtwal netjes onderhouden en de daarbij behorende beplanting gekoesterd. Nu is het gebied verworden tot een plantsoen dat voortdurend wordt geschoffeld. Het zwerfafval wordt niet opgeruimd en het geheel biedt een troosteloze aanblik.

We worden genoodzaakt een schutting te plaatsen om nog enige privacy te behouden. Het wordt niet gewaardeerd dat je als bewoner je eigen leefomgeving onderhoudt en daarmee is de kous af.
Begin jaren 90 had onze wijk diverse broedparen van de goudvink, nachtegaal en appelvink. Deze zijn inmiddels allemaal verdwenen omdat de biotoop zo ingrijpend is veranderd.

Er zijn naast 3 Krentenboompjes ca 100 Ligustrum Obtusifolium aangeplant. Een plantsoen plant die inheems is in Japan. Bij de buren is een groenblijvende liguster geplant.
U begrijpt dat ik als natuurliefhebber deze ontwikkeling betreur.

 (deze brief is verspreid over de commissie raadsleden die onder leiding van gemeenteambtenaren een rondleiding hebben verzorgt in de wijk aangaande de nieuwe aanpak) 

Reactie 60
ZES SCHRIFTELIJK BINNENGEKKOMEN REACTIES, waarvan één als ‘neutraal’ beschouwd kan worden (hier afgedrukt in groene kleur:
[van een 7-jarige, met ongetwijfeld veel inspanning met de hand geschreven:]
jullie mogen niet het bos weg haalen en de bosjes er leven dieren in en straks gaan  se dood .
vinden jullie dat se doodgaan moeten.
Het voetbalveld is vernielt en de kinderen willen er nog voetballen
ik ben er tegenin.
straks is heel Nederland kaal.
Ik heet Niek agternaam *** en ik ben 7 jaar out.

Reactie 61

Aan B & W van de gemeente Hengelo
Ook ik ben zeer ontevreden!! over de gang van zaken in de wijk waar ik woon.
De gemeente doet maar waar ze zin aan hebben. Overleg met ons is er nooit geweest.
(***[naam ambtenaar] walst als een dolle hond door de wijk, alles en niets ontziend.
(***[naam andere ambtenaar] belooft van alles en komt niets na.

Reactie 62
Wij willen even refereren op jullie brief. De huidige kaalslag vinden wij in sommige gevallen wel terecht. Er zou wel meer overleg kunnen zijn.

Reactie 63
Wij zijn het volkomen met u eens. Het geeft geen pas om planten, struiken en bomen weg te halen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er mensen bestaan die een andere mening zijn toegedaan.
Als we wat kunnen doen horen we dat graag. 

17 Comments

 • A.G. Vermeulen zegt:

  Naar aanleiding van een telefoongesprek met iemand van uw actiecommité vanmiddag, geef ik een reactie op zaken die o.a. in ons gesprek aan de orde zijn geweest.
  Van de gemeente waar ik zelf werkzaam ben wordt gezegd dat het een 'groene' gemeente is. Voor ons betekent dit echter niet dat het groen 'luxe' wordt onderhouden. Wij werken met zgn. beeldkwaliteit – het onderhoudsniveau dat wordt aangehouden is 'basis' (B). In onze gemeente zijn veel (te) kleine beplantingsvakken met grove heesters – dit is een typisch kenmerk van de periode waarin een groot deel van onze wijken is gebouwd. Deze vakken geven de openbare ruimte weliswaar een groene aanblik, maar als je goed kijkt valt de (sier)waarde van dit groen tegen. In deze vakken, die in de directe woonomgeving liggen, doen wij NIETS aan onkruidbestrijding. De eerste groene aanblik wordt vooral veroorzaakt door (on)kruiden. Wat voor de één een kruid is, blijkt in de visie van een ander een onkruid. Voorlichting over de waarde van kruiden kan mensen helpen bij de acceptatie ervan, maar er is een grote groep mensen zijn die het oordeel onkruid zal houden.
  De genoemde grove heesters in (te) kleine vakken geven een belangrijk probleem in het onderhoud – snoeien (verjongen) en dunnen blijft een noodzaak. Dit betekent, óók in onze gemeente, dat beplantingsvakken soms een (paar) jaar behoorlijk kaal zijn. Niemand zit hier op te wachten, maar soms kan het niet anders. Als we de grove beplanting helemaal niet meer de baas kunnen of als de levensduur van de beplanting écht voorbij is halen we de vakken leeg en planten we opnieuw in. Bij voorkeur met soorten die beter passen in de kleine vakken. Deze soorten zijn over het algemeen kwetsbaarder dan de grove heesters. Bij de fijnere heestersoorten zal er wel onkruid moeten worden bestreden (schoffelen). Dit is een relatief dure onderhoudsmaatregel, waar wij slechts beperkt financiële middelen voor hebben.
  Wanneer de financiële middelen niet toereikend zijn om zullen ook wij zeker de afweging maken of het beter is om een vak om te vormen naar gazon. Gazon is goedkoper in onderhoud, maar vervuld ook een heel andere functie dan beplanting (vaak afscherming) – deze functie verandering moet wel mogelijk zijn. Uiteindelijk denken wij dat bewoners beter af zijn met een goed onderhouden grasveld, dan met slecht onderhouden beplanting. Omvorming van beplanting naar ruw gras kan interessant zijn wanneer de ecologische waarde wordt vergroot. Over het algemeen wordt hiermee geen financieel voordeel gehaald.
  In de huidige tijd, waarin alle gemeentes in ons land te maken hebben met forse bezuiniging doordat er flink gekort is op bijdragen door de rijksoverheid, is iedereen op zoek naar mogelijkheden om de kosten voor de instandhouding van de buitenruimte te beperken. De visie hoe dit te bereiken is voor elke gemeente verschillend. Dit heeft ook te maken met de ligging (grondslag en stedebouwkundige opbouw) van de gemeente. Dat bewoners de gevolgen van de bezuinigingen zullen gaan zien is duidelijk – op een gegeven moment kan de gemeente nou eenmaal niet blijven doen wat we altijd al deden met steeds minder geld. Oók in de gemeente waar ik werk zal dat gaan gebeuren.  
  De gemeente is en blijft als eigenaar verantwoordelijk voor de veilige instandhouding van de openbare ruimte. Om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen en geen risico te lopen op vervroegde vervangingsinvesteringen, zal de gemeente zelf zorg moeten dragen voor het technische onderhoud. Het netheidsonderhoud (vegen, zwerfvuil ruimen, schoffelen, etc) kan heel goed (deels) door bewoners worden uitgevoerd. Dit vraagt echter begeleiding vanuit de gemeente. De vraag is daardoor of dit werkelijk de gewenste besparing op zal leveren.
  Uiteraard is het (illegaal) in gebruik nemen van gemeentelijk bezit uit den boze – het lijkt mij dus heel normaal dat de gemeente hier iets aan doet. Bij verkoop zal echter blijken dat er uiteindelijk maar zeer beperkte oppervlaktes werkelijk worden verkocht en dat dit qua onderhoudskosten nauwelijks rendeert. Het beeld dat ontstaat doordat hier en daar snippers groen worden verkocht, verdient m.i. in veel gevallen geen schoonheidsprijs. Als we ons dit (te) laat realiseren is er niets meer aan te doen. Verkocht is verkocht – mooie grootschalige groenstructuren onherstelbaar beschadigd. Er moet dus een goede visie zijn op de potentieel te verkopen vakken.
  Ik ken uw gemeente niet, noch de ambtenaren die zich bezig houden met het groen in uw wijk. Over het algemeen kunnen zij u waarschijnlijk goed uitleggen op grond van welke visie zij aan de slag zijn. Beter was het geweest als u daarover vooraf voldoende was geïnformeerd, maar het is nooit te laat. Ik wens u veel succes met uw actie, die hopelijk in goed harmonie verloopt. Ambtenaren zitten er nou eenmaal niet om u het leven zuur te maken, maar om met en voor u uw woonomgeving zo goed mogelijk in stand te houden. In onze democratie gebeurt dat nou eenmaal in samenspraak het bestuur – een vertegenwoordiging van U als bewoners!
   

 • Ina Greven zegt:

  Noot redactie!
  Ook deze mail is schaamteloos verstuurd vanaf een werkplek bij de gemeente Hengelo. Het betreft hier dus een gemeenteambtenaar of iemand die via internet van de gemeente Hengelo heeft gepost op het forum. We hebben Ina Greven netjes gevraagd tekst en uitleg te geven. Daar is niet op gereageerd.

  Groenrenovatie Hasseler es
  Uit bovenstaande reacties blijkt dat veel mensen denken dat er groen uit de wijk verdwijnt. Niets is echter minder waar. Er komt juist meer groen bij!
  In de wijk Hasseler es spelen op dit moment drie verschillende zaken:
  1. Project "Groenrenovatie Beken en Fietspaden";
  Door de gemeente is in 2009 een bedrag van E 300.000 vrijgemaakt om een deel van de "versleten" groenstroken uit de groene wijkstructuur van de Hasseler es weer te renoveren/ op te knappen. Na een periode van 20 a 30 jaar waren deze groenstroken "op" en toe aan een nieuwe beplanting. Er viel met snoeien weinig eer meer aan te behalen. Binnen dit project worden groenstroken gerenoveerd, worden op enkele locaties (Louis Bouwmeesterstraat, Willem Kesstraat, Willem Royaardstraat en Paul Pellastraat) zelfs extra nieuwe bosstroken gecreerd waar nu gras is, en worden nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten opgehangen.
  En dat direct na renovatie de groenstroken beplant zijn met jonge planten en hierdoor minder groen ogen is natuurlijk logisch. Maar iedereen lijkt te vergeten dat de groenstroken die nu gerenoveerd worden in de jaren '70 bij aanleg van de wijk ook eens bestaan hebben uit jonge aanplant. Dit project staat dus niet in het teken van het weghalen van groen, maar is juist een aanzet tot het instandhouden van de groene structuren van de Hasseler es voor de toekomst!
  2. Project "Groenverkoop";
  Middels heldere en duidelijke richtlijnen is door de gemeente beleid opgesteld voor de verkoop van snippergroen in de gemeente. De ene burger kan hierbij blij worden gemaakt als er grond verkocht kan worden, de andere burger kan om bepaalde redenen (onderdeel groene wijkstructuur, voorkomen van kabels en leidingen) iets niet kopen. Alle betrokkenen worden hierbij vooraf netjes geinformeerd over de redenen waarom iets wel of niet verkocht kan worden.
  3. Herinrichting illegaal in gebruik genomen gemeentegrond (Handhavingstraject);
  In de afgelopen 20 a 30 jaar hebben sommige bewoners gemeentegrond toegevoegd aan hun eigen tuin. Dit kan vele oorzaken hebben, en de meest gehoorde is dat zij het groen netter onderhouden dan de gemeente dit doet. Zelfs als dit zo is, blijft het echter wel gemeentegrond, dat oneigenlijk aan het openbaar karakter wordt onttrokken. Daar de gemeente (= de burger in zijn algemeenheid) deze grond door verjaring zelfs kwijt kan raken, heeft de gemeente hierin een handhavende taak. Dat sommige burgers het niet leuk vinden dat zij de gemeentegrond weer in moeten leveren kan zo zijn, maar de gemeente staat hierin wel in haar recht.
  Wellicht dat deze informatie voor sommigen toch enige verduidelijking kan geven in het door de gemeente gevoerde beleid.

 • Van Loo zegt:

  Al enige tijd maken wij ons zorgen over de kaalslag die onze mooie groene wijk moet ondergaan. Wij zijn hier 10 jaar geleden niet voor niets komen wonen. Hasseler Es was een mooie groene wijk waar bijna geen Gamma schutting te zien was. Nu, door het beleid van de gemeente Hengelo, moet alles verdwijnen omdat de Gemeente dan minder onderhoud heeft. Ook wij worden bedreigd met het snoeien van de bomen die op onze wal staan (Oldenzaalse straat). Die bomen staan er niet voor niets. ze maken deel uit van onze prachtige groene tuin (geen schutting te zien).
  Een aantal jaren geleden is de gemeente begonnen met het weghalen van een prachtig stuk natuur dat plaats moest maken voor een bedrijventerrein achter ons huis en voorzien van een prachtige toren van 30 meter hoog, die gelukkig  af en toe ook wat groen afgeeft. Niemand zat hier op de te wachen. Intussen wil dat bedrijventerrein ook maar niet aanslaan, dat blijkt wel omdat het al 3 jaar zo goed als leegstaat en omdat er al al voldoende bedrijventerreinen zijn in Hengelo waar leegstand is. Gelukkig hebben we onze wal nog, dachten wij nog naief, door die grote bomen zouden we niets zien van dat bedrijventerrein. Nu worden we echter bedreigd met het verwijderen van een flink aantal bomen, waardoor het bosachige in onze tuin verdwijnt. Wij begrijpen werkelijk niet wat hier de bedoeling van is. Is de gemeente er echt op uit om het leefgenot van de Hasseler Essers zo slecht mogelijk te maken.??? Wij willen het actiecommitee vragen om ook aandacht te schenken aan de kaalslag op de wal aan de Oldenzaalse straat. Des te meer, omdat de bomen die in onze tuin staan juist van belang zijn om de uitlaatgassen van al dat zware verkeer dat over de Oldenzaalse straat en over de A1  rijdt, enigszins te zuiveren.
  Wij hopen dat 10 maart soelaas biedt en dat de gemeente tot inzicht komt!
   familie Van Loo, Julia Culpstraat

 • Hans zegt:

  Wat een goed initiatief. Ik heb in 2003 eens naar aanleiding van uitblijvend onderhoud  zelf wat doorgeschoten vlierspul verwijderd en gesnoeid. Daar werd toen nogal heftig op gereageerd met een dreigbrief aan alle bewoners van de straat. Men stond in zijn recht natuurlijk, daar niet van, maar de argumentatie toentertijd in het licht van de huidige opschoonmethode van al het groen in de wijk wil ik u niet onthouden: "Het plantsoen achter uw woning maak onderdeel uit van het hoofdgroenstructuur van de gemeente en heeft voor de gemeenschap een belangrijke waarde op gebied van natuur en groenbeleving".
  Mijn snoeiwerk was het voorjaar erop al nauwelijks meer zichtbaar, maar nu de natuur- en groenbeleving in de Hasseler Es de komende jaren vooral gaat bestaan uit schuttingen en hekwerken en ondefinieerbare rijen eenvormig struikgewas begrijp ik wat men bedoelde met de stelling dat ik het aanzien behoorlijk verstoord had en de door mij toegebrachte schade grote impact had : "de gemeenschap" dat zijn niet de bewoners  maar de plannenmakers. Hans Baake

 • Dran zegt:

  Dag Heer Jager,
  Komen er misschien binnenkort verkiezingen??? Mooi persbericht hoor, maar waarom niet eerder geluisterd naar de bewoners die decennia lang voor hun omgeving hebben gezorgd? Zelfs uw wethouder bleek niet ontvankelijk voor welk argument dan ook! Tot nu…. dat geeft te denken….
  Dran

 • P.E.A.Könings zegt:

  "Kaalslagers wordt halt toegeroepen" aldus de kop in de krant vanmorgen.
  Niets is minder waar!  Ze gaan gewoon door. Het artikel in de krant heeft toch een licht cynisch/humoristisch tintje meegekregen. Niet erg, maar je hebt er niets aan.
  Er wordt geen halt geroepen! In werkelijkheid is de kaalslag nog veel erger dan op de foto's gisterenavond. Het lijkt er ook op dat e.e.a. vrij willekeurig is gedaan. Naast Klaas de Rooklaan 69 is het meer dan verschrikkelijk, maar dat geld bijvoorbeeld ook aan het Bartelinkslaantje ter hoogte van de tennisbanen.
  Heeft men naar bommen uit de 2e wereldoorlog lopen zoeken?  En dan staan er opeens van die kleine takjes van zo'n 42 cm hoogte, allemaal naast elkaar in het gelid.  Als je ziet hoe rigoreus alles uit de grond wordt getrokken c.q. wordt afgezaagd aan de Hasselerbaan (de achterkant van de Ed.Flipsestraat) is tragisch. Diep treurig. 
  Ik vind dat er veel te laat is gereageerd op deze hele ingreep. Het kwaad is reeds geschied. Die raadsleden van gisteravond zullen op korte termijn ook niets bereiken, zij werken overdag. En 's avonds zijn de ambtenaren allang naar huis.
  Die motie van 1 maart komt dus ook veel te laat.
  De bewoners moeten nu aan de gemeente een compensatie vragen en eisen dat alle kaal gesloopte stukken opnieuw worden aangeplant. Mijnheer Menkenhorst zal graag de gemeente ter wille zijn.
  Ik ben benieuwd hoe het een en ander er in de zomer bij zal staan.  

    

 • Wim Jager zegt:

  Geachte voorvechters voor meer groen en biodiversiteit,
   
  Hieronder een persbericht dat wij zojuist verstuurd hebben naar de lokale media. Ik wil u namens GroenLinks nogmaals bedanken voor uw inzet en de goed georganiseerde informatieve bijeenkomst van gisteravond.
  Met vriendelijke groet, Wim Jager,
  fractievoorzitter GroenLinks Hengelo.
   
  Persbericht Groenonderhoud.
  De fractie van GroenLinks Hengelo is blij met het snelle en verstandige besluit van wethouder Oude Alink tot het nemen van een time-out naar aanleiding van de gisteravond gehouden bijeenkomst in de Schothorsthoek. Het ingezette beleid, dat destijds met grote steun in de raad was aangenomen, was onder meer aangenomen om op de groenvoorzieningen te kunnen bezuinigen.
  Naar nu blijkt geven bewoners vooral voorkeur aan meer groen en aan biodiversiteit, en dat zijn ook de keuzes van GroenLinks. We beseffen ons echter dat daar een prijskaartje aan hangt, en dat dit in deze tijd van ombuigingen lastig kan zijn. Maar gezien de brede steun, ook uit de oppositie, om gehoor te geven aan de vraag van bewoners voor meer groen en biodiversiteit, denken we dat er oplossingen te verzinnen moeten zijn. Ook wanneer dat tot een ophoging van het budget voor groenonderhoud leidt.
  Met vriendelijke groet, namens GroenLinks Hengelo,
  Wim Jager, fractievoorzitter. 

 • Rob Klein Bleumink zegt:

  Ik wil in eerste instantie jullie van harte feliciteren met het resultaat dat vandaag in het nieuws kwam. Er wordt gestopt met kappen! Echt een groot succes. Ben zelf ook al eens alleen ten strijde getrokken tegen de kap in het bosje aan het Bartelinkslaantje en aangekondigd dat dit zou leiden tot instabiele situaties in de kronen van de bomen en dat bij een eerste de beste storm de jachthut slachtoffer zou worden, en wat is er vorig jaar gebeurd. Precies! De gemeente (lees wethouder) luistert niet naar mensen en weet het beter. Ik heb ook nieuws voor jullie over de monumentale boerderij langs het Bartelinkslaantje, deze is gekocht door Welbions. Ook dit wordt niet gecommuniceerd met omwonenden. Waarschijnlijk willen ze eerst het bestemmingsplan wijzigen voordat de buurt wordt ingelicht. Dom houden lijkt het motto. Ik zou zeggen hou de bekendmakingen van de gemeente in de gaten, anders zal hier ook de bestemming veranderen en een deel van het bos worden gekapt. 
   
   
   
   
   

 • Edwin Lubbelinkhof zegt:

  Ik hoop dat de gemeente tot inkeer komt en het groenbeleid in onze wijk nog eens goed onder de loep neemt. Naar mijn menig is de hele aanpak te rigide en is er veel te weinig oog voor individuele situaties of bijzondere omstandigheden. Ook vraag ik me af of het beoogde effect (bezuinigingen en ecologische herinrichting) wel behaald kan worden.
  In onze wijk is altijd voldoende ruimte geweest voor flora en fauna. De gemeente Hengelo moet bezuinigen en de beleidsbepalers doen hun uiterste best om de pijn te verdelen. Waarschijnlijk is er ergens een rapport verschenen waaruit op te maken valt dat het onderhoud van een gazonachtige omgeving minder budget vergt dat een mooi plantsoen met een diversiteit aan planten en struiken. Men kan zich echter de vraag stellen of de initiele kosten om de boel te saneren en opnieuw in te zaaien wel zijn verwerkt in de bezuinigingsplannen. Ook is het misschien interessant om eens nader te kijken naar de kosten/baten van de divers snippergroen acties; immers het afpalen en terug in onderhoud nemen van stukjes kost ook het nodige.
  Tenslotte is het misschien de moeite om de WOZ inkomsten voor de gemeente eens nader te bekijken; de huizenprijzen in de Schothorsthoek zijn hoog; de gemeente is er als de kippen bij om de jaarlijkse taxatie naar boven af te ronden en de bewoners hoog aan te slaan. Is het dan ook niet redelijk dat de gemeente een deel van deze onevenredige hoge WOZ inkomsten ook gebruikt om het prachtige groene karakter van de wijk in stand te houden? Verloedering van de wijk zal dalende WOZ inkomsten tot gevolg hebben; ik vraag me af of de gemeente deze posten ook heeft meegenomen in haar financiele plaatje.
  Ik wens het actie comite en eigenlijk iedereen in onze wijk heel erg veel sterkte met de strijd tegen de kaalslagers!
  E.Lubbelinkhof

  Eduard Flipse straat 43 
   
   
   

 • H.van Haren zegt:

  L.S.
  Ik woon in de L.Bouwmeesterstraat en ondersteun jullie aktie helemaal.
  Op 7 febr. heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen de aktiviteiten van de gemeente m.b.t het weer terugnemen van
  de gemeentegrond die ik ruim 23jaren in onderhoud had.
  Ik had deze grond via de zg. participatie regeling in gebruik en had toestemming om eigen beplanting aan te brengen,
  mits ik de buitenste rand maar volgens gemeente plan in takt hield.
  Met deze kaalslag raak ik dus alles kwijt en daarom heb ik een bezwaarschrift ingediend.
  Succes met de aktie en ik kom zeker aanstaande woensdag naar de bijeenkomst.
  Met vr. groet,    H.van Haren

 • Hans de jong zegt:

  Ik woon aan de Louis van Tulder straat naast de voorheen schitterende houtwal, medio vorig jaar heeft hier een kaalslag gewoed door de gemeente. Klachten van ons tijdens de kaalslag werden door de gemeente afgedaan als "nou doen we eens onderhoud en nu is het nog niet goed" tot aan de opmerking "klagen moet je doen in Den Haag. Deze houtwal met groenstrook heb ik sinds 2000 in onderhoud doormiddel van een bruikleencontract met de Gemeente Hengelo, voor 2000 was deze bruikleen contract gegeven aan de voormalige bewoners van ons huis.. Ik mocht deze groenstrook gebruiken, en heb het onderhoud hiervan met veel plezier gedaan, tot er midden in de zomer vakantie een brief op de deurmat viel met de mededing u kunt de grond kopen, niet de volledige 80 vierkante meter maar zo’n 16 vierkante meter. Wanneer ik het niet kocht was de bruikleen voorbij en de gemeente nam zelf het onderhoud weer op zich (het onderhoud van de gemeente kennen we!) Wat betekend dit? het gras gaat er uit naast de houdwal (te veel onderhoud) en er voor in de plaat komen er planten met prikkels in. Deze planten gaan niet groeien door gebrek aan zon licht er staan in de houdwal een paar grote eiken. De reden dat het gras er altijd zo netjes uitziet is dat ik de hele zomer aan het sproeien ben, door de houtwal en het weinige zonlicht groeit ook gras daar tamelijk slecht.

  Ook wij zijn bij de gemeente geweest om hier over te praten, maar ze zijn zo overtuigd van hun gelijk dat praten geen enkele zin heeft.
  Graag kom ik bij de bijeenkomst woensdag 16 feb.2011
  met vriendelijke groet.
  Hans de Jong

 • paul zegt:

  Zelf ben ik op onderzoek gegaan. Ik heb zelf persoonlijk het probleem dat de gemeente in participatie en inmiddels al meer dan 20 jaar ingebruik hebbende grond weer terug wil nemen. Zij gebruiken daar de bestuursrechtelijke procedure wegens de publieke functie van de grond. Ik krijg daar sterk het idee dat de gemeente niet zal toegeven en via juridische correspondentie alles probeerd goed te praten hoewel ze zelf allerlei wetten aan hun laars lappen!  Handhaving, dat is het nieuwe woord van 2010 bij de gemeente. Overal vind je dat terug. Ik vraag mij af of de geemte zelf wel weet wat handhaving inhoud!

  Naast dit persoonlijke probleem mijn persoonlijke reactie op het groenbeleid:
  Weet iemande waar dit beleid vandaan komt? (Politiek!) Waarom, en wat levert het de burger op?
  Wat is er mis met gewoon (beginnen!!) met onderhoud aan wat er nu is aan groen. Handhaving!
  Waar vinden de burgers alle informatie m.b.t. dit beleid ? Niet alle informatie is te vinden op de side van hengelo! Probeer maar eens het gemeentelijk groen plan 2010 te vinden, of de verkoop kaarten van het groen, wat is er allemaal illegaal in bezit (geweest), wat is er allemaal uitgegeven (geweest) etc. !
  Hoe zit het met huurders en het groenbeleid? Daar is niets voor geregeld!! Hoe zit het met de publieke functies? Waar staan die in kaart gebracht? Die zouden toch voor elke burger bekend moeten zijn? Gemeentes hebben een verschillend beleid m.b.t. het groenbeleid. Hoe kan dat? Ik ben van mening dat de gemeente, volgens het beleid, nooit geen gemeentegrond dat grenst aan percelen had moeten verkopen en ook niet meer moet gaan verkopen. In geen enkel geval! Uitlenen oke. De 1 kan wel kopen de ander niet om verschillende reden. En ook geld speelt hier een rol! Dat moet niet zo zijn.. De gemeente moet stoppen met het verkopen van groen! Ook met de wazige uitsterfconstructie.

  Ik vind het groenbeleid van de gemeente hengelo oneerlijk, niet nodig en waarschijnlijk veel te duur. De burger heeft er niets aan. De gemeente had beter gewoon moeten blijven/beginnen onderhouden van het groen i.p.v. alles weg te halen en opnieuw in te delen. Voor de gemeente zie ik maar 1 voordeel van dit beleid. Alle grenzen zijn strakjes recht, met google earth kunnen ze dan vanachter een PC precies zien wie er in overtreding is en dus gaan handhaven. Laten we dan maar hopen dat ze dan ook precies kunnen zien waar onderhoud nodig is en dus ook gaan handhaven.
  Groeten vanuit de tijertshoek.

  • admin zegt:

   Ook de Tijertshoek is hartelijk welkom op 16 februari 20 uur in basisschool ’t Schöppert!
   Raadsleden zijn ook uitgenodigd, we kunnen met hen in gesprek gaan.

 • Fam Masselink zegt:

  Gisteren las ik in het wijkkrantje over de kaalslag in de Schothorsthoek, wij verbazen ons er over dat er uit andere gedeelten van de wijk geen tegenspraak komt over deze kaalslag.Januari 2010 waren wij een paar weken niet thuis. Toen wij toevallig thuiskwamen om bloemen enz. te verzorgen stond er een groep kaalslagers bij ons voor de deur om het park naast ons te ontdoen van alle groen , ik heb hen er op aangesproken en hun verteld dat wij wilden dat de groenstrook naast ons huis door ons en de vorige bewoners is aangeplant en dat wij graag dit stukje wilden behouden.

  Nou dat kon ; ik naar binnen en toen ik me omdraaide en door het raam keek waren de eerste struiken geveld. Ik heb gelijk de gemeente gebeld en na 5 minuten kregen wij bezoek van ik dacht de heer van Wijk ,wij zijn met hem overeengekomen dat een klein stukje zou blijven staan i.v.m. met de toekomstige verkoop van ons huis, dit stuk plantsoen bestaat al 30 jaar en er is nooit iemand geweest voor onderhoud, behalve grasmaaien, hier zijn heel veel heel hoge hulstbomen geveld die staan nu als een soort totempalen van 2 meter hoog te wachten tot ze volgens de kaalslagers over 4 jaar de zelfde lengte weer bereikt zouden hebben, ze wisten mij ook nog te vertellen dat deze opruiming elke vier jaar gebeurde , wij hebben ons in verbinding gesteld met Annie Doornbos van burgerbelangen zij is van deze situatie op de hoogte, ons huis staat ondertussen te koop maar de omgeving wat voor ons de reden was om dit huis te kopen is totaal veranderd. Wij hebben in januari 2010 ook contact gehad met bewoners van de Willy Albertistraat die indezelfde situatie ver-keerden als wij, aan het plantsoen is tot op heden nog niets gebeurd, geen nieuwe aanplant alleen onkruid. Graag zouden wij een reactie van U vernemen . Familie Masselink Louis van Tulderstraat 59 074-2781314

 • Rob de Vries zegt:

  Ik moet me inderdaad achter Hanni scharen.
  Ik kan me herinneren dat exact dezelfde signalen vorig jaar uit de buurt kwamen. Maar toen de werkzaamheden eenmaal klaar waren, was bijna iedereen postief. Ik denk dat dat nu ook weer gebeurt. Dus mensen, niet direct zoveel tam tam. Het groen bij ons in de buurt was echt een keer aan vervanging toe. Laten we over een paar maanden nog maar eens kijken..
  Groeten van een positieve buurtbewoner met een groen hart!!

  Noot redactie!
  Deze mail is schaamteloos verstuurd vanaf een werkplek bij de gemeente Hengelo. Het betreft hier dus een gemeenteambtenaar

 • hanni zegt:

  beste buurtbewoners,
   
  toen de gemeente begon met het herinrichten van het groen bij de scholen was ik zeer sceptisch. Toen het klaar was laaiend enthousiast. Wat een ruimte, wat een zicht. Heerlijk dat uitzicht.
  nu is de gemeente weer bezig. Voordat het beter wordt, wordt het eerst slechter. En de inval van de sneeuw was niet bevordelijk voor de vooruitstrefendheid en sommige stukjes zien er nu tijdelijk rampzalog uit. Maar ik ben ervan overtuigd dat de aanblik van onze wijk er alleen maar mooier op wordt. Als ik nu over het Bartelinkslaantje fiets geniet ik met volle tuigen van de ruimte en ben ik blij dat al die lelijke groenplaatstjes met al die bosjes verdwenen zijn.
  Ik ga ervan uit dat alle plekjes net zo mooi worden als het grasveld bij de scholen. Dat heeft even tijd nodig maar dan is het genieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.